RODO

§ 1
Ochrona danych osobowych

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako RODO, niniejszym informujemy:

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Karolina Lis kosmetyki-naturalne24.pl, Sándora Petöfiego 2, 01-917 Warszawa

2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem email: sklep@naturalne-kosmetyki24.pl

3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sprzedawcy to:

a) imię i nazwisko,

b) adres korespondencyjny,

c) numer telefonu,

d) adres e-mail,

e) informacje zawarte w logach systemowych – w celach technicznych i statystycznych,

f) w przypadku uzyskania przez administratora wiadomości o korzystaniu przez użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie) administrator może przetwarzać dane osobowe użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności użytkownika.

4. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo-promocyjnych.

5. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez Administratora w celu wykonywania działań związanych z obsługą i realizacją umowy sprzedaży oraz świadczeniem usług dodatkowych, w szczególności:

 1. na podstawie wyrażonej przez Klienta zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu:
  1. wysyłania informacji handlowej – dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody przez Klienta,
  2. założenia i prowadzenia konta Klienta w Sklepie – dane osobowe będą przetwarzane przez okres pozostawania zarejestrowanym użytkownikiem, i ewentualnie przez okres przedawnienia roszczeń;
 2. w celu wykonania umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu:
  1. zawarcia i realizacji umowy sprzedaży, lub podjęcia działań na żądanie Klienta przed jej zawarciem – dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania i realizacji umowy oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z umową;
 3. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu:
  1. wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych – dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa;
  2. przyjmowania i rozpatrywania reklamacji – dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa,
 4. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jakim jest:
  1. prowadzenia korespondencji z Klientami – dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
  2. dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, również osób trzecich – dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  3. marketing bezpośredni towarów i usług – do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Klienta.

6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, Klient ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników i współpracowników Administratora. Dane mogą być również przekazywane podmiotom przetwarzającym, świadczącym administratorowi usługi, w szczególności usługi związane z obsługą informatyczną, hostingową. Ponadto dane przekazywane będą podmiotom świadczącym usługi kurierskie lub pocztowe.

8. Administrator nie przekazuje danych osobowych Klientów do państw trzecich, za wyjątkiem okoliczności opisanych w Polityce prywatności i dotyczących korzystania z usług Google.

9. Podanie danych osobowych w celu zawarcia umowy i spełnienia obowiązku prawnego jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, której Klient jest stroną.

10. Podanie danych osobowych w celu skorzystania z usługi otrzymywania informacji handlowej, w celu założenia konta w Sklepie jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi skorzystanie z powyższych usług.

§ 2
Prawa autorskie i pokrewne

1. Wszelkie treści zamieszczane w Sklepie, łącznie z tekstami, zdjęciami, grafiką, plikami audio i wideo są własnością Sprzedawcy, jeśli wyraźnie nie stwierdzono inaczej.

2. Treści te są chronione prawem autorskim i bez zgody właściciela mogą być używane jedynie do osobistego użytku, nie mogą być publicznie wykorzystywane w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody właściciela, powielane, zmieniane itp.

3. Bezprawne użycie zastrzeżonego logo i nazwy Sprzedawcy jest zabronione.

4. Sprzedawca ostrzega, że naruszenie praw autorskich i innych będzie ścigane na drodze cywilnej lub karnej.

§ 3
Polityka cookies

1. Sklep posługuje się tzw. plikami cookies (ciasteczka).

2. Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez serwer Sprzedawcy i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

3. Oprogramowanie Sklepu zapisuje informacje w plikach cookies dotyczących następujących obszarów:

– informacje na temat sesji,

– ostatnio oglądane produkty.

4. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty Sklepu.

§ 4
Wyłączenie odpowiedzialności

1. Na stronie internetowej Sprzedawcy znajdują się hiperłącza do innych stron internetowych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na tych stronach i ich niezgodność z obowiązującym prawem.

2. Korzystanie z serwisu i pobieranie plików odbywa się na odpowiedzialność Klienta.