Regulamin zakupów

 Regulamin sklepu internetowego

Naturalne-kosmetyki24.pl

obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 roku

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].

2. Właścicielem Sklepu jest: Naturalne-kosmetyki24.pl Karolina Lis 01-017 Warszawa ul. Petofiego 2 m 68
NIP: 1181763534, REGON 146874496, tel. 794 792 120, adres email: sklep@naturalne-kosmetyki24.pl

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

Bezpłatna rejestracja w sklepie internetowym i zamawianie on-line

Poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu w zakładce kontakt,

e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu (sklep@naturalne-kosmetyki24.pl)

telefonicznie pod numerem 692932667


2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta. Klient klika na przycisk „Zamawiam i płacę”.

5. Do zamówienia będzie doliczony koszt dostawy zgodnie z cennikiem dostaw

 

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.§5

Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

4. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Klient może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin ten liczy się od dnia odebrania przesyłki, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. W takim przypadku Sklep zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

3. Sklep zwraca za koszt przesyłki, jakie poniósł Klient w związku wysłaniem do niego zakupionego towaru, jednak jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy oferowany przez Sklep, to sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów. Sklep zwraca koszt najtańszej możliwej do wyboru opcji za wysyłkę.

4. Zwrot zakupionego towaru przez Klienta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy

5. Poniżej przykład formularza odstąpienia od umowy:

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY


Naturalne-kosmetyki24.pl
Karolina Lis
01-017 Warszawa
ul. Petofiego 2 m 68
tel. 794 792 120
email: sklep@naturalne-kosmetyki24.pl


Ja imię, nazwisko niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy:

Data zawarcia umowy to: ____________

Imię i Nazwisko Klienta : _________ _________

Zamówienie nr : _____________________

Nr rachunku bankowego do zwrotu kosztów poniesionych przez Klienta
….....................................................


Podpis Klienta ( Potrzebny tylko gdy formularz wysłany jest w formie papierowej )§7

Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

 

§8

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.

4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres email wskazany w zamówieniu.

5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.

6. Sklep uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.